Cumartesi, Haziran 22, 2024
Haber

Bazı illerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi – 2024

Güncel habere göre;

Şırnak, Iğdır, Tatvan, Mardin, Siirt’te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 7 gün süreyle yasak gelirken Diyarbakır’da yasak 4 gün boyunca uygulanacak.


İHA

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası bazı illerde gösteri yürüyüşleri ve toplantılar yasaklandı.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği, kentte 4 gün süreyle eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurarak, eyleme katılmak amacıyla geldiği veya kent sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden şehir sınırına girişlerin yasaklandığını duyurdu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem, etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem, etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir”

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

“Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde ‘kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden’, Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem, etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 03 Haziran 2024 günü saat 14.15’ten 07 Haziran 2024 günü saat14.14’e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır”

Siirt

Siirt Valiliği, ilde gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, muhtemel yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 03/06/2024 günü saat 00.01’den 09.06.2024 günü saat 23.59’a kadar 7 gün süreyle yasaklandı”

Mardin

Mardin Valiliği de kent genelinde 7 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Mardin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 4 Haziran 2024 Salı günü saat 08.00’den 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile yasaklandı”

Tatvan

Bitlis’in Tatvan ilçesinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi, Valilik kararıyla 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tatvan ilçe mülki sınırları içerisinde 03.06.2024 tarihi saat 00.00’dan 10.06.2024 tarihi saat 23.59’a kadar 7 gün süreli yasaklama kararı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın 03.06.2024 tarihinde gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ‘tüm belediyeler önünde nöbet eylemlerine halkı ve demokratik kitle örgütlerini davet edileceği, ayrıca tüm Türkiye’de il içi örgütleri tarafından organize edilerek protesto eylemleri yapılacağı’ tespit edilmiştir. Bu çerçevede ilimizde konu ile ilgili protesto eylemleri yapılacağı değerlendirildiğinden, Tatvan Mülki sınırları içerisinde 03/06/2024 tarihini saat 00.00’dan 10/06/2024 tarihi saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, Tatvan ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır”

Iğdır

Iğdır Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün
süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa
ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan
ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne
geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayıl İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 04.06.2024 günü saat 00.01’den 10.06.2024 günü saat 23.59’a kadar (7) yedi gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Şırnak

Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler hariç, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb, türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.06.2024 günü saat 00.01’den 10.06.2024 günü saat 23:59’a kadar 7 (yedi) gün süreyle yasaklanmıştır”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir